Ayet

Geçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. (Meâric Sûresi, 70/19-21)

Devamı

Ayet

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumlurdur. (İsrâ Sûresi, 17/36)

Devamı

Ayet

O (insan) h,çbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın! (Kâf Sûresi, 50/18)

Devamı

Ayet

Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek oranın sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir: “Biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz.” Ardından şunu eklemişlerdir: “Biz servit ve nüfus açısından üstünüz; dolayısıyla, azaba uğratılacaklar biz olamayız.” (Sebe’ Sûresi, 34/34-35)

Devamı

Ayet

Ey Âdem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takvâ elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın âyetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. (A’râf Sûresi, 7/26)

Devamı

Ayet

Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır. (Âl-i İmrân Sûresi, 3/14)

Devamı

Ayet

Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik, orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik.  Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. (Hicr Sûresi, 15/19-21)

Devamı

Ayet

Onlar, kendileri gibi sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. (Ve şöyle derler:) “Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık be de bir teşekkür bekliyoruz. (İnsân Sûresi, 76/8-9)

Devamı

Ayet

Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlanma ve lütuf sözü vermektedir. Allah, her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. (Bakara Sûresi, 2/268)

Devamı

Ayet

De ki: “Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsan oğlu pek eli sıkıdır!” (İsrâ Sûresi, 17/100)

Devamı